GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
 
Oznam o liturgii
o farnosti

Milí veriaci, 2. 11. budem sláviť v našej kaplnke o 17. 00 hodine zádušnú svätú liturgiu s panychídou (spomienkou mien zosnulých z našich rodín). Ako bude slávenie v nasledujúce dni, budete informovaní prostredníctvom web stránky.

Prajem všetkým požehnaný čas,

o. Igor.

 
Pôst za odvrátenie pandémie
novinky

Milí veriaci, naši biskupi Slovenska vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev prísny pôst za odvrátenie pandémie.   Podrobnejšie k tomu je vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: "Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm."

"Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zaroveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," dodal arcibiskup Zvolenský.

-

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

-

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

 
Oznam pre veriacich
novinky

Mili veriaci, od 24. októbra do 1.novembra nebudú verejne slavené liturgie, keďže je zákaz vychádzania. Teda dve nedele a nasledujúci týždeň, zádušnú liturgiu s panychídou budeme sláviť ak bude možné aj s verejnosťou.

Nech nás sprevádza a ochraňuje naša Nebeská Matka Mária,

o. Igor

 
Deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid 19
novinky
Milí veriaci, slovenskí gréckokatolícki biskupi vyhlásili 23. október 2020 (piatok) za

spoločný deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid 19. Pozývajú
všetkých gréckokatolíkov, ale aj ostatných veriacich a všetkých ľudí
dobrej vôle, duchovne sa spojiť v modlitbe na tento úmysel. Formu a
spôsob modlitby a pôstu si počas tohto dňa môže každý zvoliť podľa
svojich možností.

Zároveň v tento deň hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
pozývajú k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa o 20:00 budú
v priamom prenose TV Zemplín a TV Logos modliť spoločne všetci biskupi
(každý zo svojej katedrály, resp. pútnického miesta). Na záver modlitby
ruženca arcibiskup Ján Babjak SJ udelí celému Slovensku, všetkým chorým
ako aj všetkým zdravotníkom Eucharistické požehnanie.


Vyprosujem vám požehnaný čas a ochranu Presvätej Bohorodičky,
o. Igor.
 
Oznam pre veriacich
novinky

Milí veriaci, podľa prípisu z nášho Eparchiálneho úradu, veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných verejných bohoslužbách. Od 15. 10. 2020 platí, že maximálna účasť na svätej liturgii je 6 osôb vrátane kňaza. Netreba však zabudnúť, že pre veriaceho človeka stále ostáva povinnosť iným spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok. Preto ponúkame našim veriacim možnosť sledovať priame prenosy bohoslužieb v médiách (TV Logos, TV Zemplín, TV Lux), k čomu je treba vhodne prispôsobiť domáce prostredie, odstrániť rušivé vplyvy a sledovať od začiatku do konca jednu, zvolenú bohoslužbu a zapojiť sa do nej aktívne modlitbou. Modlitba ruženca, osobná modlitba v rodine, čítanie Svätého písma a iné vhodné spoločné modlitby v rodinách sú tiež spôsoby, ako sláviť nedeľu a sviatok.

Liturgie v Ružomberku v kostole Jezuitov ako aj v kaplnke UPC na PF KU dočasne nebudú. Plánované zbierky na Misie (18.10.) a Radio Lumen (15.11) sú v pôvodných termínoch zrušené, s tým, že budeme hľadať alternatívne riešenie.

Na sviatok sv. ap. Jakuba, piatok 23.10.2020, pozývame duchovenstvo a veriacich celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvratenia pandémie. Formu modlitby a pôstu ponechávame na osobné zváženie.

Spojení s vami v modlitbách,

o. Igor

 
Oznam o obmedzení slávenia liturgií
o farnosti

Od 15.10.2020 je možné sláviť liturgie verejne maximálne za účasti 6 osôb, vrátane kňaza.

 
Púť do Litmanovej
o farnosti

litmanova

Pozývame vás na púť do Litmanovej, ktorá sa uskutoční na Fatimskú sobotu 3. 10. Na púti je možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Svätá liturgia začína o 10.30, pol hodinku pred liturgiou, čiže o 10.00 hodine začne modlitba ruženca. Všetci ste srdečne pozvaní.

 
Farský guláš 2020
o farnosti

Pozývame vás na tradičný "farský guláš" ktorý sa bude tento rok konať na chalupe v Hybiach u rodiny Jezných. Niečo sladké, slané, niečo na pitie, či na zapitie, alebo pomoc s dovozom - odvozom účastníkov, to všetko je vítané.

 

Tešíme sa na vás v sobotu 5 septembra 2020.

  
K posväteniu paschálnych jedál
novinky

Drahí veriaci, bratia a sestry, vyprosujem všetkým pokojné, radostné a požehnané prižitie sviatkov Kristovho vzkriesenia, aby v Ňom sme mali pevnú istotu víťazstva a nádeje nad všetkým v našom živote, čo nám spôsobuje strach, bezmocnosť a neistotu. CHRISTOS VOSKRESE!

Aj keď okolnosti sviatkov sú iné ako po minulé roky, a nie je možné osobne, fyzicky posvätiť paschálne jedlá, požehnám vám vaše pokrmy po veľkonočných obradoch v nedeľu okolo 8.00 hodine v duchovnom spojení s vašimi rodinami. Potom môžete posvätiť si v rodinách podľa priloženej modlitby na posvätenie jedál, ktorá bola uvetejnená v prílohe v predchádzajúcich oznamoch.
Christos Voskrese!
o. Igor
 
Paschálny príhovor vladyku Petra
novinky

Drahí bratia a sestry, milí naši kňazi,
všetci, ktorí sledujete tento krátky pozdrav!

V dejinách ľudstva bolo vždy veľmi dôležité kultové miesto. Ľudia si od nepamäti stavali chrámy, kde mali pocit, že sú blízko Boha. To nie je vôbec zlá myšlienka, ale kresťanstvo a Ježiš Kristus prináša celkom nový pohľad, nový postoj. Častokrát ten prvý postoj, o ktorom hovorím, o tom chrámovom priestore, bol aj zo strany Ježiša Krista kritizovaný. Nemožno žiť nejakým egoistickým, hriešnym spôsobom a potom prísť do chrámu a povedať si ako hovorí prorok: Tu sme v bezpečí.

A dnes sme sa veľmi rukolapne presvedčili o tom, že táto myšlienka a tento názor je veľkou pravdou. Pretože nie chrám nás približuje k Bohu, ale naše srdce, náš osobný vzťah, láska k blížnym, spoločenstvo Cirkvi, spoločenstvo veriacich. A dnes, keď sme donútení, vynechať zo svojho náboženského a kultového života tento priestor, želám vám, aby práve tieto sviatky boli prežívané tak, ako to potom bolo v časoch Ježiša Krista, kde chrám už nebol exkluzívnym a jediným miestom stretnutia sa s Bohom, ale ako hovorí aj prorok: Pán prišiel a spasil vaše rodinné krby, vaše rodinné ohniská.

A toto je ten najsprávnejší spôsob, ako sa dostať do blízkosti Ježiša Krista vzkrieseného. To znamená byť s ním v jednote, s jeho názormi, s jeho myšlienkami, s jeho životom, s jeho postojmi. A pokiaľ, dá Boh, že sa táto nepríjemná situácia  skončí a my to potvrdíme účasťou v eucharistickom spoločenstve, bude to niečo navyše alebo niečo skutočne podstatné, a uskutoční sa to v našich srdciach, uskutoční sa to v našom spoločenstve. Kiež by sme na ten spev, na ten pozdrav, ktorý budeme počas týchto sviatkov a potom po nich stále zdôrazňovať – Christos voskrese! – mali naň skutočne tú odpoveď: Pán naozaj vstal z mŕtvych! Prežili sme to v rodinách, prežili sme to v spoločenstvách, prežili sme to doma. A teraz môžeme ísť do chrámu, aby sme tu zvelebovali Boha, ďakovali mu za to, že on vstúpil do našich problémov, do nášho utrpenia, do našich hriechov a priniesol nám úplne nový život, život večný, život bez konca, život v radosti.

Christos voskrese!

vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Video

 
Sviatosť zmierenia
novinky

Drahí veriaci, bratia a sestry, zajtra v utorok 7.4. budem vysluhovať sviatosť zmierenia s udelením Eucharistie v našej kaplnke v čase od 15.00 do 17.00 hodiny. Prosím o dodržanie hygienických predpisov: mať rúško na tvári, vstupovať po jednom, na spoveď čakať buď na chodbe alebo vonku v podchode v odstupoch od seba na vzdialenosť 2 metre. Prajem požehnaný čas Svätého a Veľkého Týždňa.

o. Igor.

 
Liturgické usmernenie na sviatky Paschy
novinky

Drahí veriaci, bratia a sestry, keďže sviatky Veľkej noci nebudeme môcť sláviť tak ako každoročne, hlavné slávenie sa tak presúva na domáce slávenie v rodinách. Pripájam v prilohe liturgickú pomôcku na slávenie Veľkého piatku a posvätenie paschálnych jedál. Ostatné liturgické texty sa spolu v rodine môžete modliť z brožurky "Christos Voskrese", tak ako sme sa zvykli modliť v kaplnke (resp. podľa vlastného výberu textov z jednotlivých dni). Ohľadom sv.spovede ešte dám oznam na našu stránku. Prajem všetkým požehnanú Kvetnú nedeľu,

o. Igor.

 

Usmernenie  3. 4. 2020 | uctenie-plascanice-bez-knaza | posvatenie-paschalnych-pokrmov-bez-knaza

 
Kvetná nedeľa
novinky

Milí veriaci, bratia a sestry! Blíži sa Kvetná nedeľa a keďže situácia nám nedovoľuje ju sláviť ako každý rok, a je zvykom v túto nedeľu svätiť bahniatka, posielam pre rodiny a tiež pre tých, ktorí žijú sami, modlitbu na posvätenie bahniatok. Pozrite si prílohu. Pozrite si tiež, prosím, v prvých prílohách o usmernení slávení nedele, ako sláviť nedeľu v rodinách v tomto čase  karantény. Modlime sa navzájom ako jedno spoločenstvo, v jednom Duchu. Prajem všetkým veľa trpezlivosti, odovzdanosti do Pánovej vôle a zdravie,

o. Igor

 
Svätá liturgia a spovede
novinky

Bratia a sestry, v nedeľu 29.3. na 5.pôstnu nedeľu bude svätá liturgia za zatvorenými dverami o 10.30 hodine. Pozývam k zjednoteniu sa vo Svätom Duchu. Počas Veľkého a Strastného týždňa budem spovedať v utorok, stredu a štvrtok. Čas spovedania upresním včas. Budú napísané aj podmienky spovedania podľa dekrétu Penitenciárie z Ríma,

o. Igor.

 
Liturgické slávenia - Veľký svätý týždeň
o farnosti

Bratia a sestry, z nášho Eparchiálneho úradu sme dostali usmernenia na liturgické slávenia a prípravu na Veľký svätý týždeň a sväté trojdnie. Prosím, aby ste si to prečítali a aj tomto duchu sme mohli sláviť tieto sviatky za týchto mimoriadnych podmienok. Prosím, pozrieť priložené inštrukcie. Dúfam, že nám Pán pomôže aj za takýchto okolností prežiť požehnaný čas a mať spokojnosť v srdci a duchu,

o. Igor

Usmernenie k sláveniu sviatosti zmierenia a Paschy

Inštrukcie_Kongregácie_pre východné_cirkvi_na_Paschu-2020_SK

dekret_penitenciaria_covid_preklad_kbs

<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 Nasledujúca > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL