GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
 
Pozvanie na spoločnú modlitbu
o farnosti

Bratia a sestry, dnes sme pozvaní na spoločnú modlitbu s pápežom Františkom, počas ktorej udelí svoje požehnanie spojené s odpustkami. Môžeme to sledovať v televízii LUX. Viac informácií tu.

o. Igor.

 
Oznam pre farské spoločenstvo
o farnosti

V čase tejto pandémie sa môžeme v našich rodinách modliť aj túto modlitbu

 

 

 
Liturgické slávenia
o farnosti

Podľa prípisu z eparchiálneho úradu v Bratislave listu č. 125/2020, na základe rozhodnutia KBS, sa predlžuje súčasný stav nekonania verejných bohoslužieb do 31.marca.

Náš eparcha vladyka Peter je s nami spojený v modlitbách. Verím, že aj my všetci navzájom.

 
List Vladyku Petra
novinky

Vladyka Peter vydal Vzhľadom k zrušeniu slávenia verejných bohoslužieb v čase od 10. 03.2020 do 23. 03. 2020 list, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

 
KBS vydala stanovisko k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
novinky

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Zdroj: TK KBS

 
Odpustová slávnosť
o farnosti

V nedeľu 8. decembra sa konala v našej farnosti v Liptovskom Mikuláši odpustová slávnosť pri príležitosti patróna farnosti svätého Mikuláša. Na túto našu slávnosť prijal pozvanie bratislavský vladyka Peter Rusnák a tiež o. Marián Sabol s manželkoul, farár v Telgárte a zároveň banskobystrický protopresbyter. Vo svojej homílii vladyka Peter povedal, že blaženejšie je dávať ako prijímať, ale aby to dávanie pre druhých bolo spojené s božou láskou v srdci a nezištnosťou. Tak ako svätý Mikuláš, aj my sme pozvaní mať tento postoj srdca a práve Boh v ňom ukazuje, že je to možné pre každého pokrsteného. Ako sa spieva v tropári toho svätého, Boh ho nám dáva ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. Preto je aj na rodičoch, aby od mala viedli svoje deti k svätosti a zdržanlivosti vo zväzku viery. Po liturgickej oslave sa veriaci a hostia presunuli spolu s vladykom Petrom do blízkeho katolíckeho domu, kde pokračovala oslava pri stole plnom dobrôt, ktoré pripravili veriaci farnosti. Túto oslavu obohatili aj naše deti svojím kultúrnym programom.

 
Farský guláš

Pozývame vás na tradičný "farský guláš" ktorý sa bude tento rok konať v Liptovskej Ondrašovej, hostiteľom je rodina Kružliaková. Niečo sladké, niečo na zapitie, alebo pomoc s varením a organizáciou sú vítané.

 

Tešíme sa na vás v sobotu 21 septembra 2019.

 
Vyhlásenie k ochrane osobných údajov
o farnosti

Od 25. 5. 2018 sa začne uplatňovať nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov, nakoľko vstupuje do platnosti nariadenie EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR) a zároveň nadobúda účinnosť zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.).

Môžete si preštudovať informácie a pokyny, ktoré Konferencia biskupov Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle www.kbs.sk a podľa tohto v prípade potreby postupovať.

 
FARSKÁ PÚŤ, NA MIESTO PLNÉ POKOJA
novinky

Pozývame vás na farskú púť do Medžugorje, ktorá sa bude konat  12.06. – 18.06. 2017. Viac informácií

„NÁJDI VNÚTORNÝ POKOJ A ZOTRVAJ V ŇOM...“
 
Sv. Ján Zlatoústy: Posledná večera - slávenie eucharistického tajomstva.

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo." Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca." (Mt 26, 26-28)

Aká veľká slepota zradcu! Hoci bol účastný eucharistického tajomstva, Judáš zostal sám sebou; a aj keď jedol z tohto strašného a najsvätejšieho stola, nezmenil svoj úmysel. Toto je to, čo chce Lukáš, keď tvrdí: Teda satan vošiel do neho (Lk 22, 3); vyjadruje sa tak nie preto, aby sa pohrdlo Kristovým telom,

Čítaj viac: Sv. Ján Zlatoústy: Posledná večera - slávenie eucharistického tajomstva.
 
Prorok Amos

Amos bol pastierom v Tekoa, na hraniciach Júdskej púšte. Patrí medzi menších prorokov Starej zmluvy, hoci nepatril do okruhu prorokov, ani nebol synom proroka (7, 14), bol Bohom vzatý od stáda a poslaný prorokovať Izraelu. Po krátkej službe, ktorú mal vo svätyni v Beteli (7, 10) a asi tiež vykonával službu v Samárii (3, 9; 4, 1; 6, 1), bol vypudený z Izraela a vrátil sa ku svojim prvotným povinnostiam. Hovorí Božie slovo za vlády kráľa Jeroboama II. (783-743), v severnom kráľovstve, v dobe ľudsky slávnej, v ktorej severné kráľovstvo sa rozširuje a bohatne, ale prepych veľkých je urážkou biedy utláčaných a lesk kultu maskuje chýbajúcu pravú náboženskosť. Kniha je v určitej neusporiadanosti, zvlášť rozprávanie v próze (7, 10-17), ktoré oddeľuje dve videnia, lepšie by sa umiestnilo na záver rozprávaní.

Čítaj viac: Prorok Amos
 
Sv. Ján Zlatoústy: Homília na Matúšovo evanjelium (46, 2-3)

„Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ (Mt 13, 33) Ako kvas prekvasí svojou silou celú múku, tak vy obrátite celý svet. Nehovorte: „Ako dvanásti môžeme premeniť tak veľké množstvo?“ Už samotný fakt, že sa nehrozíte toho, aby ste boli zmiešaný so zástupom, robí nesmierne žiarivou vašu čnosť. Ako kvas prekvasí množstvo, keď sa vmiesi do múky, a keď sa vmiesi práve preto, aby sa zmiešali, tak aby ste nehovorili jednoducho „vezme sa“, ale „vmieša sa“: vskutku aj vy, vmiešaní a zjednotení s vašimi nepriateľmi, ich prevýšite. Kvas sa skryje v množstve, ale sa nestratí, dokonca pomaly, pomaly mu predáva svoju silu: to isté sa deje v ohlasovaní. Nesmiete sa báť, ak som vám vopred povedal o veľkých ťažkostiach: takto sa totiž stanete svetlom a budete môcť prekonať každú vec.

Čítaj viac: Sv. Ján Zlatoústy: Homília na Matúšovo evanjelium (46, 2-3)
 
Tmavá strana Hallowenu

Nadšené deti preoblečené za bosorky, pirátov, démonov, duchov, Drakule a iné príšery prechádazjú svojím susedstvo, chodia od domu k domu a kričia: "Trick or Treat", čo znamená: "Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme", majú v škole párty, alebo v dome priateľov, kde si hovoria príbehy o duchoch, kostrách, bosorkách, alebo podivných ľuďoch a pripravia si ozdobené tekvice.

TO MUSÍ BYŤ HALLOWEEN! Vyzerá to ako nevinný žart, však? Ale je tu TMAVÁ STRANA HALLOWENU, O KTOREJ TIEŽ POTREBUJETE VEDIEŤ, strana, ktorá sa mi nikdy nepáčila, pretože bola spätá so zlom, diablom, strachom, smrťou a násilím. Po bližšom štúdiu Halloweenu už viem, prečo mi vždy "behal mráz po chrbte", pretože ZA "POZLÁTKOM" HALLOWEENU JE HISTÓRIA DIABOLSKÉHO ZLA.

Čítaj viac: Tmavá strana Hallowenu
 
Farská púť Ľutina 2013

Dňa 11. 5. 2013 sa konala púť do Ľutiny, ktorej sa zúčastnili mnohí veriaci našej farnosti. V bazilike Zosnutia presvätej Bohorodičky po krátkom príhovore a informáciách o tomto pútnickom mieste, nasledovala liturgia, ktorú slúžil otec Igor. Neskôr sme si prešli okolie a aj miesto, kde sa zjavili sv. Mikuláš a sv. Bohorodička. Načerpali sme mnoho duchovných síl a nabrali aj z prameňa, ktorý na tomto mieste vyviera. Fotografie z púte nájdete vo fotogalérii.

 
Odpust v Liptovskom Mikuláši 2012

V nedeľu, 9. decembra 2012 slávili gréckokatolíci z Liptovského Mikuláša a okolia odpustovú slávnosť ku cti patróna svojej farnosti – Sv. Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry. Slávnostnú svätú liturgiu pri tejto príležitosti slúžil protosynkel (generálny vikár) Bratislavskej eparchie, mitroforný protojerej o. Vladimír Skyba.

Vo svojej homílii poukázal na život sv. Mikuláša, na jeho kresťanské cnosti ako štedrosť a veľkodušnosť, ktoré oslovili ľudí vtedajšej doby. Aj dnes sa majú kresťania vyznačovať znakmi, ktoré by privádzali ľudí súčasnej doby k viere, aby svet uveril posolstvu evanjelia. A týmito znakmi sú jednota a láska, ktoré sa majú prejavovať predovšetkým vo farskom spoločenstve a v rodine. Kresťan má milovať druhých Kristovou láskou, láskou v rozmere kríža.

Milá rodinná atmosféra bola umocnená aj spoločným agapé, ktoré pripravili farníci v Katolíckom dome pri miestnom rímskokatolíckom farskom úrade.

o. Igor Suchý

(Článok bol prebratý z grkatba.sk)

 
Odpustová slávnosť 2011
novinky
Napísal Administrator   
Utorok, 13 December 2011 15:09

V nedeľu 11.decembra 2011 veriaci farnosti sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši privítali na odpustovej slávnosti po sviatku sv. Mikuláša nášho otca biskupa Petra Rusnáka. 
V úvodnej modlitbe slávnostného ruženca veriaci prosili o všetky potrebné milosti pre nášho eparchu.
Archijerejskú sv. liturgiu spolu s vladykom Petrom slúžili otec Peter Sabol a správca našej farnosti otec Igor Suchý.
Vladyka Peter vo svojej homílii zdôraznil, že len Láska, ktorá sa nechala pribiť na kríž nás nikdy nezradí a vždy jej môžeme veriť. Povzbudil nás vo viere v existenciu duchovných bytosti. Zamyslel sa nad tým, čo je väčšia „rozprávka“? Či duchovný svet, alebo to, čo nám hovorí sekularizovaný svet, v čo my ľahšie a opakovane uveríme a nakoniec sa to ukáže iba ako ilúzia.
Slávnosť sa zakončila myrovaním a mnoholitstvijem. Na záver sa vladykovi za veriacich poďakovali otec Igor Suchý a kantorka a kurátorka Anna Jezná.

Niekolko forografií z tejto výnimočnej udalosti nájdete tu.

<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 Nasledujúca > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL