GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
Rodina spoločne oslavovala Sviatok svätých Cyrila a Metoda VytlačiťE-mail
novinky
Napísal Administrator   
Štvrtok, 07 Júl 2011 09:11

Dňa 5. júla na sviatok svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda sa uskutočnil v  Liptovskom Mikuláši festival Rodina je budúcnosť. Hlavnou myšlienkou festivalu bolo podporiť tradičnú rodinu a  tradíciu, ktorú priniesli naši vierozvestcovia a zároveň sme chceli poukázať na negatívne javy dnešnej doby ako je   rozpad rodín a  kultúra smrti, ako to pomenoval náš milovaný otec blahoslavený Ján Pavol II.

Na začiatku programu vystúpili s  detským hudobným programom Juliana a  Radoslav Václavovci   s  detskými kresťanskými pesničkami a  ukazovačkami, ktorý v  tento deň oslavovali aj so svojimi siedmimi deťmi 14  rokov uzatvorenia sviatosti manželstva.

V  úvodnej prednáške otec Peter Milenky poukázal na základnú pravdu manželského života, že nato aby sme sa v  manželstve milovali, boli si úctiví a  verní až do smrti potrebujeme milosť a  silu čerpanú z  Božieho prameňa, pretože každý zakusuje svoje obmedzené limity ale vďaka Bohu ich môžeme prekročiť a ísť ďalej, nech sme v akéjkoľvek tiesni.

Po prednáške nasledovali piesne Martina a  Veroniky Husovských, ku ktorým pridali aj svedectvo z  ich spoločného manželského života a  starostlivosti o  ich synčeka Mateja.

Hlavnú prednášku mal otec Miroslav Čajka – redemptorista na tému "Kristus – Hlava rodiny",  ktorý hovoril o tom, že manželstvo a manželská láska nevytrvajú, ak sa odrežú od zdroja všetkej lásky, ktorým je Boh, - „BOH JE LÁSKA". Poukázal na príklad Chorvátov, kde pri sobáši, hneď po manželskej prísahe ženích a nevesta nebozkajú seba, ale kríž, keďže kríž je ZDROJ lásky. Následkom tejto viery takto prejavovanej napríklad v mestečku Široký Brijeg, ktoré má 13 tisíc obyvateľov, nemajú doteraz v živej pamäti ani jeden jediný rozvod. Až neuveriteľné, ale zrozumiteľné, lebo ich manželstvá sú postavené na Kristovej láske, na láske Kríža. Poukázal tiež na to, ako prostredníctvom rôznych zákonov diabol útočí na hierarchiu rodiny, na autoritu rodičov, alebo autoritu otca ako hlavy rodiny. V Kanade ak deti zavolajú políciu na svojich rodičov, alebo manželka na svojho manžela, automaticky rodič, alebo manžel ide do väzenia, bez ohľadu na to, či je to pravda alebo nie. Nakoniec otec Miroslav zdôraznil nutnosť modlitby, aby rodina zostala pokope: „Rodina, ktorá sa modlí spolu, stojí spolu." Pripomenul, aby sme pamätali pri modlitbe na Pannu Máriu , lebo jej pričinením sa svadba v Káne galilejskej tak šťastne skončila.

Po hlavnej prednáške nasledoval koncert gospelovej kapely Peter Milenky Band, ktorých klávesista Jožko Bubnár prišiel zahrať aj napriek čerstvému očakávaniu prírastku do svojej mladej rodiny.

Janka Brezinová, psychologička z Úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny v  Liptovskom Mikuláši predstavila možnosti odbornej pomoci manželstvám v  kríze v  našom meste. Po nej otec Pavol Sendrej – redemptorista z  Podolínca a  manželia Štefan a  Alžbeta Boreckí z  Kežmarku predstavili rodinné spoločenstvo Skupiny Panny Márie – END, založené otcom Henri Caffarelom v  Paríži, ktoré má svoje začínajúce spoločenstvo aj v  Liptovskom Mikuláši.

Po nich Peter Križian (Krížik) bohoslovec, gospelový spevák a  rodák z  nášho mesta potešil aj svojich domácich poslucháčov pesničkami z  jeho nového albumu.

Celé podujatie spoločnou modlitbou a  zároveň prosbou na zoslanie hojnosti milosti na naše mesto uzavreli organizátori podujatia Peter Michalík, Jozef Komišak a  Peter Tkáč z  občianskeho združenia Hieronymus. Ďakujeme všetkým dobrodincom za modlitby a finančné prostriedky, dobrovoľníkom za pomoc pri uskutočnení tohto Božieho diela, spoločnosti Gideons International za bezplatné poskytnutie sv. Písma, rádiu Lumen a časopisu Slovo za mediálnu podporu, CBR za poskytnutie prospektov Čo škola neučí a všetkým zúčastneným.