GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
Tmavá strana HallowenuVytlačiťE-mail
Napísal otec Igor   
Pondelok, 14 Október 2013 08:04

Nadšené deti preoblečené za bosorky, pirátov, démonov, duchov, Drakule a iné príšery prechádazjú svojím susedstvo, chodia od domu k domu a kričia: "Trick or Treat", čo znamená: "Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme", majú v škole párty, alebo v dome priateľov, kde si hovoria príbehy o duchoch, kostrách, bosorkách, alebo podivných ľuďoch a pripravia si ozdobené tekvice.

TO MUSÍ BYŤ HALLOWEEN! Vyzerá to ako nevinný žart, však? Ale je tu TMAVÁ STRANA HALLOWENU, O KTOREJ TIEŽ POTREBUJETE VEDIEŤ, strana, ktorá sa mi nikdy nepáčila, pretože bola spätá so zlom, diablom, strachom, smrťou a násilím. Po bližšom štúdiu Halloweenu už viem, prečo mi vždy "behal mráz po chrbte", pretože ZA "POZLÁTKOM" HALLOWEENU JE HISTÓRIA DIABOLSKÉHO ZLA.

História Halloweenu
Halloween je "náboženský deň", ale NIE je to kresťanský deň. Tom Sanguinet, bývalý najvyšší kňaz v Keltickej tradícii Wicca (witchcraft) povedal: "Moderný sviatok, ktorý voláme Halloween, má svoj pôvod v splne mesiaca, ktorý je najbližší 1.novembru, ktorý je novým rokom bosoriek. Bol to čas, kedy sa "duchovia (démoni) dostali na vrchol svojej moci a vracali sa na planétu zem." Vo svojom výroku pokračuje: "Halloween je čiste a absolútne zlej podstaty a nie je tu niečo, čo by niekedy malo alebo bude mať spoločné alebo prijateľné s Pánom Ježišom."
Pôvod Halloweenu je v keltickom festivale Samhain, pána smrti a zlých duchov. Dávno pred Kristom (minimálne 2000 rokov), Druidi v Británii, Írsku, Škótsku, Francúzsku, Nemecku a v iných keltických krajinách oslavovali koniec leta tým, že prinášali obete Samhainovi. Kelti považovali 1.november za deň smrti, pretože padalo lístie, začínalo sa ochladzovať a klesali teploty. Verili, že Muck Olla, ich boh slnka strácal silu a Samhain, pán smrti získaval nad ním moc. Ďalej verili, že 31.októbra Samhain zhromaždil duchov všetkých, ktorí zomreli počas predchádazjúceho roka. Týmto duchom bolo určené, že počas predchádzajúceho roka mali prebývať v telách zvierat, ako trest za svoje zlé skutky. Mali dovolené, že sa môžu vrátiť do svojich pôvodných domovov, aby navštívili žijúcich ľudí počas večera (31.okt.), cez sviatok Samhaina. Druidskí kňazi viedli ľudí k diabolským uctievacím ceremóniam, v ktorých boli prinášané obete z koní, mačiek, čiernych oviec, kráv a ľudí. Tieto obere boli dané na záprah a spálené k smrti. Toto sa dialo, aby upokojili Samhaina a aby im duchovia neubližovali. Je úplne jasné, že HALLOWEEN BOL VŽDY OSLAVOU SMRTI.
Ako získavali tieto obete? Druidskí kňazi a ľudia chodili od domu k domu a žiadali vykŕmený dobytok, čierne ovce a ľudí. Tí, ktorí im darovali, im sľúbili úpech a tí, ktorí im odmietli, boli prekliati a zastrašovaní. To bolo ako pre všetých "putujúcich duchov", ktorí boli hladní. Keď im niekto dal niečo na občerstvenie, tak toho neprekliali, alebo nepríjemne neprekvapili. Odtiaľ máme pôvod "Trick or Treat", Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme. "Trick or Treat je znovuuskutočnením druidských praktík. Sladkosť nahradila staré ľudské obete, ale stále zostali uspokojením nenásytných zlých duchov. Tradičnou rekciou tých, ktorí nie sú obdarovaní je to, že im niečo vyvedú zlé. Keď dáte Halloweenovú sladkosť, v skutočnosti prinášate obeť falošným bohom. Tým sa zúčastňujete na modloslužbe." hovorí bývalý najvyšší kňaz Wicca, Tom Sanguinet.
Vedeli ste, že dokonca vyrezané tekvice majú pôvod v týchto pohanských praktikách? V knihe "Occult Conceit" hovorí autor na strane 190: "Tekvica so sviečkou je znakom, ktorý slúži, ako označenie tých fariem a domov, kotré sympatizujú so Satanistami a žiadajú o zmilovanie, keď sa začne diať pohroma noci (trick or treat)." Svetová knižná encyklópédia hovorí: "Na prvý pohľad zdajúca sa nevinná tekvica so zapálenou sviečkou s vyrezanou tvárou je pôvodným symbolom prekliatej duše."
A čo OBLEČENIE? Tiež súvisia so strašnými druidskými rituálmi smrti. Ako ľudia a zvieratá kričali v agónni počas spaľovania, pozorovatelia boli poobliekaní v kostýmoch vyrobených z koží zvierat a hláv. Tancovali, preháňali sa a vyskakovali cez plamene ohňa v nádeji, že odoženú zlých duchov.
Je zjavné, že Halloween je pohanský deň zakorenený v najhorších pohanských rituáloch a uctievaní. Biblia prikazuje kresťanom"…a nezúčastňujte sa neplodných skutkov tmy, radšej ich kárajte."(Efezským 5, 11). Halloween nemá nič spoločné s Kristom. Je to pohanský obetný deň a Biblia varuje kresťanov "Ale že čo pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov."(1. Korintským 10, 20). Halloween je diabolský deň!

Hrdinovia Halloweenu
Nemohli by ste oslavovať Halloween bez BOSORKY. Najstaršia známa americká kresba bosorky je datovaná ešte z obdobia pred Kolumbom. Maľby predstavujú pohanské bohyne, ktoré sú holé, na hlave majú vysoký klobúk a jazdia na metle. Kde nájdete veštectvo, spolu s ním je nahota, nadprirodzené veci, obrovská nemorálnosť a okultné praktiky. Podľa Starej zmluvy v Biblii bolo veštectvo a všetky praktiky okultizmu hlavnými priestupkami, ktoré boli trestané smrťou. V Novej zmluve, v Galatským 5, 20, je veštectvo menované medzi vecami, ktoré sa nemajú menovať medzi veriacimi. V skutočnosti, Skutky 19, 18-19 opisujú ako tí, ktorí sa stali kresťanmi, sa oddelili od všetkých okultných praktík a pálili všetok okultný materiál, ktorý mali. Populárny Biblický učteľ Dr. John Mac Arthur to jasne vyjadruje, keď hovorí: " Preoblečenie sa za bosorku, ducha, alebo čerta je nespojiteľné s kresťanským svedectvom. O čo viac, mnohé oblečenia Halloweenu sú späté s najhoršími pohanskými ceremóniami; obyčajne sú zamerané na hriešne veci, ako sú démoni, veštectvo a povery."
Iní hrdinovia Halloweenu nie sú o nič lepší. Napríklad DRAKULA. Viete o tom, že to bola skutočná osoba? Žil v rokoch 1431 do 1476. Počas svojho šesť ročného panovania bol zodpovedný za 100 000 maniackých masakrov mužov, žien a detí tými najhroznejšími spôsobmi. Vymyslel a uskutočňoval plán, aby sa jeho krajina zbavila bremena všetkých žobrákov, postihnutých, chorých a starých ľudí. Pozval ich na hostiny do jedného zo svojich palácov. Dobre ich nasýtil a opil. Potom sa ich opýtal: "Chcete žiť bez starostí, aby vám nič nechýbalo na tomto svete?" Oni zakričali:" Áno!" Drakula potom prikázal, aby stážili východy paláca a dal ho zapáliť. Nikto nemohol uniknúť.
Väčšina hrdinov Halloweenu sú zlej, pomätenej, alebo démonickej povahy. To by nás nemalo prekvapiť. Halloween je diablov deň! Ale je tu ešte niečo iné, čo ma trápi oveľa viac…

Halloween ubližuje
Halloween je nebezpečný deň a tú sú dôvody, prečo je tomu tak…
HALLOWEEN JE ZAMERANÝ NA NÁSILIE
V januári 1988 so sa zastavil v reštaurácii, aby som si niečo zajedol pred mojim ďalším stretnutím. Na stole boli položené noviny, do ktorých som sa začítal. Bol tam článok, ktorý mal nadpis "Rodičia sa musia vysporiadať s násilím." Jeden rodič tam písal: "Dnes som počul niečo, z čoho mi stáli vlasy dupkom na hlave…Minulý október učiteľka požiadala žiakov v štvrtom ročníku, aby napísali, ako by najradšej oslavovali Halloween. 80% z jej 9-ročných detí vyjadrilo prianie "niekoho zabiť" Odkiaľ získavajú deti takéto nápady?" pýtala sa.
Odpoveď je jednoduchá. Halloween zdôrazňuje zmrzačenie, vraždy a krv. Dokonca tieto veci oslavuje! Pravdou je, že milióny ľudí a pravdepodobne i vaše deti budú vidieť počas tohotoročného Halloweenu množstvo televíznych programov, videá, rôzne aktivity, ktoré oslavujú zmrzačenie, mučenie a vraždy. Predtým, než si poviete: "to im neuškodí, je to iba fantázia", možno by ste mohli zobrať do úvahy to, čo zhrozená matka našla v denníku svojho dospievajúceho syna Čítala: "Minulý rok som na Halloween ukradol auto a prenasledoval som dieťa, ktoré som potom zabil pre Diabla. Tento rok plánujem urobiť tú istú vec." Ten chlapec je teraz uväznený.

HALLOWEEN UBLIŽUJE, PREOŽE JE ZAMERANÝ NA NÁSILIE.
Nevidíte ten paradox? Kedykoľvek, keď čítame o násilnej vražde, tak sme užasnutí. Ale smejeme sa, robíme si žarty, voláme to zábavou a oslavujeme tie isté veci, keď sa jedná o Halloween. Halloween, ktorý je zameraný na násilie, búra zábrany, ktoré majú deti voči vraždám. Deti majú problém odlíšiť fantáziu od skutočnosti. Ďalší dôvod, prečo Halloween ubližuje…

HALLOWEEN UBLIŽUJE, PRETOŽE ZDÔRAZŇUJE STRACH
Čítal som článok, ktorý mal nadpis: "Dom hrôzy pre zábavu: Mohol sa stať nočnou morou pre deti." Začínal takto: "Je to iba zábava, to viete. Ale pre malé dieťa môže byť výlet v dome hrôzy, ktorý je pripravený pre Hwlloween, nočnou morou." Strach nie je žart. Strach je mocný a často ničí cítenie. Článok ďalej uvádzal: "Dokonca i tí najstarostlivejší rodičia nemusia odhadnúť reakcie detí. Keď sa dieťa bojí, keď je traumatizované a kričí, držte ho a utešte ho. Dodajte mu psychické bezpečie." Otázka je, načo vystavovať deti takýmto traumatizujúcim vplyvom? Neslúžia k ničomu. V skutočnosti môžu vyústiť v dlhotrvajúce citové problémy.

HALLOWEEN UBLIŽUJE, PRETOŽE JE ZAMERANÝ NA OKULTNÉ VECI
Dva najbežnejšie spôsoby, ktorými sú deti zoznamované s okultnými vecami je cez rokovú hudbu a Halloween. Tragické je to, že čím ďalej viac a viac detí sa zoznamujú s okultnými vecami cez svojich učiteľov v štátnych školách. (pozn. V Amerike je Halloween jeden z 2 sviatkov, počas ktorých majú v škole voľno. Vybrali Halloween a Valentína, pretože nemajú "náboženské" pozadie. Ako sa však mýlili pri Halloweene. Určite nemá kresťanské pozadie, je to však určite náboženský deň.)

Alternatívy
Stále väčšie množsvto ľudí vidí nebezpečie, ktoré je spojené s oslavovaním Halloweenu. Kresťania, keď si uvedomujú tmavú stánku tohto dňa, tak sa rozhodnú neoslavovať tento deň, lebo vedia, že sa to nepáči Pánovi Ježišovi Kristovi. Múdri rodičia nahradia Halloween rodinnými aktivitami. Naplnia tento čas spoločnými hrami, kresťanskými piesňami a kresťanskými filmami. Iní využívajú tento čas, aby rozdávali kresťanskú literatúru. Čokoľvek sa rozhodnete robiť, "nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé!" (Rímskym 12, 21).

Krátka história Halloweenu
Halloween nie je Satanovými narodeninami. On bol stvorený v Nebi, a volal sa Lucifer. Bol nádherným stvorením, ktorý strážil Boží trón. Vzbúril sa proti Bohu, a tak jeho Stvoriteľ, Pán Ježiš Kristus, ho vyhodil z Neba. Asi tretina anjelov sa tiež vzbúrili a boli vyhodení s ním. Stali sa démonmi a Lucifer sa stal Satanom. Satan je živý a veľmi sa snaží o tom, aby zničil stvorenstvo. Spolu so svojimi démonmi vie, že ich čas je krátky. Boja sa Ježiša Krista, pretože pre nich stvoril ohnivé jazero. Ale Satan chce, aby každý bol uvrhnutý do tohoto jazera spolu s ním. Nanešťastie, sa mu podarí veľa z ľudí dostať. Je majster zvodov a Halloween je jednen z jeho trikov. Deti majú radi Halloween, pretože je tam spojenie zábavy s napätím a pravdaže so sladkosťou. Ale nemajú ani tušenie, čo je za touto oslavou. Pre satanistov a bosorky Halloween nie je zábavou. Je to ich najväčším sviatkom. Ako sa približujeme k druhému príchodu Pána Ježiša, Satanizmus bude narastať. Tiež i ľudské obete! Halloween začal na Britských ostrovoch Druidmi. 31.október bol noc teroru, ktorý sa volal "Samhain". V túto noc išli Druidi dom od domu a vyžadovali dieťa, alebo pannu na ľudskú obeť. Obeť sa volala "Druidovo ponúknutie (treat). Ako vďaku za obeť nechali vyrezanú tekvicu s tvárou a zapálenou sviečkou vyrobenou z ľudského tuku. Toto malo ochrániť všetkých v dome v tú noc pred démonmi smrti. Keď nejaký nešťastník neuspokojil požiadavky Druidov, tak prišiel čas na nepríjemné prekvapenie (trick). Symbolický šesťuholník bol nakreslený na vchodové dvere. Tej noci Satan, alebo jeho démoni zabili niekoho v dome. Druidi obetovali deti. Verili, že iba "ovocie tela" ponúknuté Satanovi je za "hriech duše". Tá istá vec sa deje i dnes, ale iným spôsobom. Musíme porozumieť, že Satan je jeden z najmocnejších a najinteligentnejších stvorení, ktoré Boh stvoril (Ezechiel 28, 12-15). Ak si myslíte, že neexistuje, tak s ním nebudete bojovať. Satanovou najväčšou túžbou je ublížiť a zničiť ľudí. Deti, ktoré sú zmrzačené a vraždené počas Halloweenu nie sú žiadne náhody. Sú to starostlivo plánované obete pre Satana, pripravované tými, ktorí mu slúžia a uctievajú ho. Satan miluje Halloween, pretože opekňuje moci zla a približuje deti do jeho blízkosti. A ako odveta, je veštectvo čoraz viac rozširované medzi mladými ľuďmi. Pán Boh nenávidí Halloween a jeho zlý pôvod. Satanistické ľudské obete sú urážkou do Božej tváre. Bosorky (veštice) privolávajú démonické moci, aby napadli tých najmenších. Ich mysle sú ovplyvnené touto temnou mocou. Hriech bráni komukoľvek, aby sa dostal do Neba. Ale Boh vo Svojej dokonalej láske pripravil cestu. Ján 14, 6, poslal Svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na našom mieste, a aby sa v Nebi prihováral za nás k Bohu. Pán Ježiš prišiel na Zem, aby zničil moc Satana. Išiel na kríž a prelial Svoju drahocennú krv, aby očistil naše hriechy. 1. Jánov 3, 8 a 1. Kor 15, 3-4 "Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16. Keď prijímaš Ježiša ako svojho Pána, Spasiteľa a Majstra, tak získavaš Jeho moc, ktorá ti slúži k tomu, aby si obstál proti Satanovi. "Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás." Jakub 4, 7. "…radostne ďakujúc Otcu, ktorý nás…vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna." Kol 1, 12-13. Keď veríš, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy a prijal si Ho ako svojho osobného Spasiteľa, budeš spasený.