GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
Sv. Ján Zlatoústy: Homília na Matúšovo evanjelium (46, 2-3)VytlačiťE-mail
Napísal otec Igor   
Utorok, 15 Október 2013 13:08

„Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ (Mt 13, 33) Ako kvas prekvasí svojou silou celú múku, tak vy obrátite celý svet. Nehovorte: „Ako dvanásti môžeme premeniť tak veľké množstvo?“ Už samotný fakt, že sa nehrozíte toho, aby ste boli zmiešaný so zástupom, robí nesmierne žiarivou vašu čnosť. Ako kvas prekvasí množstvo, keď sa vmiesi do múky, a keď sa vmiesi práve preto, aby sa zmiešali, tak aby ste nehovorili jednoducho „vezme sa“, ale „vmieša sa“: vskutku aj vy, vmiešaní a zjednotení s vašimi nepriateľmi, ich prevýšite. Kvas sa skryje v množstve, ale sa nestratí, dokonca pomaly, pomaly mu predáva svoju silu: to isté sa deje v ohlasovaní. Nesmiete sa báť, ak som vám vopred povedal o veľkých ťažkostiach: takto sa totiž stanete svetlom a budete môcť prekonať každú vec.

Je to Kristus, ktorý dáva kvasu svoju čnosť. Kvôli tomu zmiešal s masou tých, ktorí v neho verili, aby s ním dovolili vzájomnú výmenu skúseností. Nikto nech sa neznepokojuje pre svoju malosť. Veľká je sila ohlasovania; a to, čo bolo prekvasené, stáva sa v sebe kvasom.

Ako iskra, ktorá padne na drevo, tak ho strávi a premení ho v oheň, ktorý znova zachváti ďalšie drevo, tak je to aj s ohlasovaním. Predsa však nedal príklad ohňa, ale kvasu. Prečo? Lebo pri požiari nie všetko vzniká od ohňa, ale tiež od dreva, ktoré zhára; kvas, naopak, všetko jedinečne prekvasuje pre svoju vnútornú silu. Teraz, ak dvanásti ľudia prekvasili celú zem, pouvažuj, aká je veľká naša zloba ak, hoci sú toľkí, nie sme schopní obrátiť zostávajúcich, zatiaľ čo by sme mali byť schopný prekvasiť aj tisíc svetov. Ale – povieš – oni boli apoštoli. A čo to znamená? Neboli snáď oni v rovnakých podmienkach? Nebývali v mestách? Nezažívali rovnaké udalosti ich spoluobčanov? Nevykonávali nejaké zamestnanie? Boli snáď anjeli? Zostúpili z neba? Ale robili zázraky, hovoríš. Dokedy budeme mať zámienku ich zázraky na zakrytie našej ľahostajnosti? Aké znamenie urobil Ján, ktorý pritiahol k sebe toľké mestá? Žiadny zázrak: počuj teda evanjelistu čo hovorí: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ...“ (Jn 10, 41)

A či samotný Kristus, dajúc svoje zákony učeníkom, hovoril konať zázraky, aby sa ukazovali ľuďom? Naopak, dokonca: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 16) Vidíš, ako je nevyhnutné, aby život bol dobrý a plný spravodlivých skutkov? „Poznáte ich po ovocí“ (Mt 7, 16), hovorí Pán.

preložil otec Igor Suchý